365 Challange #15 – 好得

楂十二年車…當我一年換一次水撥,
都用過十二對, 差不多從來未試個滿意!
今次同Alex上深圳行街, 見到 Bosch Aerotwin 無骨水撥賣
RMB$160一對(比起九個月前問, RMB$380) 平左好多…諗都唔洗諗就買對試下!!

試用後真的滿意了…好順好滑好清…只不知係唔係好襟…

Bosch Aerotwin